Dzisiaj jest Środa. 21 lutego 2018. Imieniny obchodzą Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega.
środa, 12 grudnia 2012 19:52

ZABURZENIA W ROZWOJU MOWY DZIECKA

Napisała 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                    ZABURZENIA W ROZWOJU

                               MOWY DZIECKA

 

 

Do najważniejszych przyczyn zaburzeń mowy należą:

Zaburzenia słuchu fonemowego

 • Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota.
 • Nie zwracanie uwagi na wymowę.
 • Czynniki społeczne - wzorzec słyszany w rodzinie.
 • Obniżony poziom inteligencji.
 • Opóźniony rozwój psychomotoryczny dzieck
 • Anatomiczne uszkodzenia obwodowych organów mowy (aparat artykulacyjny), przy czym zniekształcenia warg raczej nie powodują dyslalii, ale anomalia w zakresie uzębienia i wady zgryzu mogą powodować zniekształcenia artykulacji głosek zębowych; istotny ze względu na dobrą wymowę jest także stan podniebienia.
 • Słaba sprawność narządów mowy oraz choroby organiczne systemu nerwowego.

Nie należy mylić wady wymowy z opóźnionym rozwojem mowy. Przejawia się on w:

 • późnym gaworzeniu
 • późniejszym wymawianiu pierwszych słów
 • późniejszym pojawianiu się zdań

Przyczyną mogą być:

 • czynniki wrodzone
 • opóźnienie rozwoju umysłowego
 • uszkodzenia centralnego układu ruchowego
 • słaba pamięć słuchowa, oraz słuch fonematyczny
 • czynniki dziedziczne (stąd tak częste pytania do rodziców, o to w jakim wieku oni zaczęli mówić)
 • osłabienie uwagi
 • ogólna sprawność motoryczna wszystkich mięśni (wiąże się z tym również późniejsze niż zwykle siadanie, stawanie i chodzenie).
 • czasem opóźnienie rozwoju mowy może wynikać z poczucia odrzucenia spowodowanego pojawieniem się młodszego rodzeństwa w domu.
 1. Do najczęściej występujących wad wymowy wymagających interwencji logopedy zaliczamy te o charakterze zniekształcenia brzmienia głosek, oraz wszelkie zastępowanie głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi są to:

  1. Sygmatyzm (seplenienie)

 • Jest to wada wymowy zwana inaczej seplenieniem, polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek zębowych, które w zależności od miejsca artykulacji można podzielić na trzy grupy:
 1.  
  1. S, z, c, dz - głoski syczące
  2. Š, ž, č, dż -głoski szumiące
  3. Ś, ź, ć, dź - głoski ciszące
 • Rozróżnia się kilka podstawowych rodzajów seplenienia:
 • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymowy głosek jednego z szeregów, albo wszystkich trzech język wsuwa się między zęby, wada ta nie ustępuje samoistnie, lecz wymaga wielu ćwiczeń z terapeutą.
 • seplenienie boczne - dotyczy również głosek trzech szeregów, podczas wymowy język ułożony jest niesymetrycznie, dźwiękom towarzyszy nieprzyjemne brzmienie.
 • seplenienie wargowozębowe - język nie bierze udziału w ich wymowie. Głoski wymawiane są wargami charakterystycznie wysuniętymi do przodu, jak podczas wydmuchiwania powietrza.
 • sygmatyzm nosowy - przy artykulacji głosek powietrze wydostaje się przez nos
 • sygmatyzm krtaniowy
 • sygmatyzm gardłowy
 • ostre gwiżdżące s
 • Przyczynami seplenienia może być: nieprawidłowa budowa narządów mowy, upośledzony słuch, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz oraz niesprawność języka i warg.
 1. Rotacyzm (reranie)
 • Wada ta zwana inaczej reraniem polega na nieprawidłowej realizacji głoski r. Przyczyną nieprawidłowej wymowy głoski r może być między innymi budowa anatomiczna języka (np. zbyt krótkie wędzidełko), obniżony poziom słuchu, słaba zdolność koncentracji uwagi na dźwiękach mowy, opóźniony rozwój ruchowy, opóźniony rozwój umysłowy i nieprawidłowe wzorcewymowy z otoczenia dziecka.
 1. Ubezdźwięcznianie
 • Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie bez drgań wiązadeł głosowych (b-p, w-f, g-k, d-t, ż-sz, z-s, ź-ś, dz-c, dź-ć). Przyczyny bezdźwięczności to: zaburzenia słuchu fonematycznego, słaba motoryka narządów artykulacyjnych- wargi i policzki są wiotkie, mała pojemność klatki piersiowej.
 1. Nosowanie
 • Głoski nosowe m, mi, n, ni, ę, ą- wymawiane są jak ustne i odwrotnie- ustne z poszumem nosowym. Wyróżnia się nosowanie zamknięte, otwarte i mieszane. Przyczyną nosowania zamkniętego jest niedrożność jamy nosowo- gardłowej na skutek częstych stanów kataralnych, przerostu trzeciego migdałka lub polipów.
 1. Nosowanie otwarte
 • spowodowane jest wadami anatomicznymi, takimi jak rozszczepy podniebienia, wargi górnej i zniekształcenia szczęki dolnej oraz krótkie podniebienie. Nosowanie jest wadą wymowy spotykaną rzadziej, nie należy go jednak lekceważyć.
 1. Wadliwa wymowa głosek k, g
 • Głoski te są zastępowane głoskami t, d. Są one wynikiem nieprawidłowej pracy języka.
 1. Dyslalia całkowita (bełkot)
 • Jest to nieprawidłowa wymowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu lub deformowaniu prawie wszystkich głosek. Wymowa dzieci z tego rodzaju dyslalią jest prawie w ogóle niezrozumiała.
 1. Jąkanie
 • Jąkanie to zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.
 • Ze względu na występujące objawy wyróżniamy jąkanie:
 • kloniczne - cechuje się krótkimi zahamowaniami mowy i wielokrotnym powtarzaniem sylab
 • toniczne - cechuje się dłuższymi zahamowaniami i wielokrotnym powtarzaniem głosek
 • jąkanie toniczne ze współruchami czyli dodatkowymi ruchami kończyn.
 • jąkanie właściwe należy jednak rozróżnić od jąkania wczesnodziecięcego, które występuje u dzieci między 3 a 5 rokiem życia na skutek nieukończonego rozwoju psychicznego, małej sprawności narządów artykulacyjnych, nie dość szybkim kojarzeniem nazwy z pojęciem. Taka dysharmonia między potrzebą wyrażania swoich przeżyć i myśli a możliwościami w tym zakresie występuje u ponad połowy dzieci w wieku przedszkolnym i mija samoistnie po zwiększeniu sprawności w posługiwaniu się mową. Jeśli jednak twoje dziecko skończyło 6 lat i nadal się jąka, zgłoś się do logopedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 1855 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 grudnia 2012 20:00
Wójtowicz Grażyna

 

Logopeda
specjalista neurologopeda