Dzisiaj jest Czwartek. 22 lutego 2018. Imieniny obchodzą Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław.
XII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI "NIEZAPOMNIANE MELODIE" ZAKOŃCZONY PDF Drukuj Email

Podobno „gdzieś Hiszpania za górami…”, a jak się okazało wcale nie tak daleko, bo w murach  naszej szkoły rozbrzmiewały gorące hiszpańskie rytmy.

23 lutego odbył się w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie XII Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” Ciecierzyn 2017.

 

Uczniowie szkół z Powiatu Lubelskiego przenieśli nas w muzyczną podróż do Hiszpanii, kraju o wielowiekowej tradycji, chlubiącego się bogatym folklorem, w którym dominuje iście „południowy" temperament, spontaniczność, powszechna radość i wesołość.

I w takim właśnie klimacie odbyła się XII edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”. Tym razem był to “Festival de la Canción Española” czyli Konkurs Piosenki Hiszpańskiej. Uczestnicy prezentowali na scenie jeden utwór w języku hiszpańskim wybrany z repertuaru artystów z Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej lub innych wykonawców śpiewających po hiszpańsku, posługując się akompaniamentem nagranym na  płycie CD lub wykonywanym na żywo. Hiszpańska kultura jest ściśle związana z tradycyjną muzyką i tańcem, ale także charakterystycznymi strojami. I tego wszystkiego nie brakowało na naszej festiwalowej scenie.

Wśród hitów naszego festiwalu można było usłyszeć między innymi znaną wszystkim tradycyjną, folkową melodię "La Cucaracha", przebój Ritchiego Valensa pt. „La Bamba”, utwór z 1 miejsc list przebojów „El Mismo Sol” Alvaro Solera czy „Cambio Dolor” Natalii Oreiro.

Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: p. Krzysztof Kramek - specjalista oraz instruktor muzyki najwyższej kategorii ,,S”, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, aranżer muzyki ludowej; p. Bożena Stępień - animator kultury, promotorka muzycznych talentów, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, p. Mieczysław Jurecki - muzyk - multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer, członek władz m. in. ZAiKS, SAWP, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie "Solo Życia, p. Cezary Taracha - Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL, organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy.

Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytucji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji i, cytując za p. M. Jureckim: „…ma nadzieję, że zwycięstwo w tym konkursie pomoże młodym  wykonawcom w dalszej karierze artystycznej”.

W festiwalu wzięli udział uczniowie z terenu Powiatu Lubelskiego Ziemskiego, reprezentujący następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe: Dys, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krężnica Jara, Nasutów, Niedrzwica Duża, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Zemborzyce Tereszyńskie, Ciecierzyn

Gimnazja: Krasienin, Niemce, Ciecierzyn

Przedszkola: Mętów, Niemce, Ciecierzyn

W sumie na festiwalu wystąpiło 74  uczniów z 10 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, i 3 przedszkoli, przygotowanych przez 16 nauczycieli. Publiczność obejrzała i wysłuchała 38 prezentacji piosenek konkursowych.

Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych:

- przedstawiciela Ambasady Peru w Polsce: dr Pablo de la Fuente

- dr hab. Przemysława Czarnka – Wojewody lubelskiego

- p. Teresy Misiuk Kuratora Oświaty, p. Marzanny Ostrowskiej – starszego wizytatora

- p. Magdaleny Urbaś – Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, p. Henryka Smolarza – Dyrektora Regionalnego Biura Energii

- p. Krzysztofa Urbasia - Wójta Gminy Niemce oraz p. Sławomira Mroczka -  Przewodniczącego Rady Gminy,  p. Beaty Zgierskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, p. Romana Wysockiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady,  radnych gminy Niemce: p. Grażyny Gliwki, p. Ewy Pitury,  p. Piotra Pankowskiego, p. Janusza Prokopiuka, p. Marka Podstawki, p. Józefa Wysokińskiego,  p. Anny Studzińskiej - Dyrektor GOASz w Niemcach, p. Jadwigi Pożak – księgowej GOASz w Niemcach

- księdza kanonika Roberta Brzozowskiego - proboszcza parafii w Dysie

- pani Renaty Antoszek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach

- p.Romana Urbasia - sołtysa Sołectwa Ciecierzyn

- dyrektorów szkół i przedszkoli,

- nauczycieli, rodziców i uczniów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom!

Szczególnie gorąco dziękujemy instytucjom patronującym oraz licznym sponsorom, którzy wsparli organizację XII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, a są to:

-        p. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

-        p. Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

-        p. Paweł Pikula – Starosta Lubelski

-        p. Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce

-        p. Alberto Salas Barahona - Ambasador Peru w Polsce

-        p. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

-        p. Cezary Taracha -  Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

-        p. Eugeniusz i Marek Woźniak – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek’ w Nasutowie

-        p. Agnieszka i Tomasz Błaszczykowie – PHU „Błaszczyk w Elizówce

-        p. Wiesława Szkutnik – Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Niemcach

-        p. Piotr Pankowski

-        p. Bożena i Janusz Prokopiukowie

-        p. Anna i Andrzej Studzińscy

-        p. Andrzej Gieroba

-        p. Michał Dudziak – Gospodarstwo PHU w Ludwinowie

-        p. Elżbieta Caban – Rachwał  - Ciastkarnia „Elka” w Leonowie

-        p. Roman Urbaś

-        p. Grzegorz Tymczak – „TYMWAR” w Elizówce

-        p. Ryszard Cebula – „Hurt Papier” w Lublinie

-        p. Tomasz Rychlik

-        p. Andrzej Oczkowski – „Technika Estradowa”

-        p. Arkadiusz Porzak - Hurtownia Materiałów Budowlanych „Arpol” w Ciecierzynie

-        rodzice uczniów ZPO w Ciecierzynie

Z nadzieją, że na długo jeszcze hiszpańskie melodie brzmieć będą w uszach zarówno wykonawców jak i słuchaczy oraz z ufnością, że choć trochę rozbudziliśmy zainteresowanie muzyką i tańcem, które swoje korzenie mają w kulturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej mówimy „Hasta luego!"

Organizatorzy

Urszula Zielonka

Jadwiga Kicińska

f01f02f03f04f05f06f07f08f09f10f11f12f13f14f15f16f17f18f19f21f22f23f24f25f26f27f28f29f30f31f32f33f34f35f36f37f38f39f40f41f42f43f44f45f46f48f49f50f51f53f54f55f56f57f58f59f60f61f62f63f64f65f66f67f68f69f70f71f72f73f74f75f76f77f78f79f80f81f82f83f84f85f86f87f88f89f90f91f92f93f94f95

Zapisz

Zapisz