Dzisiaj jest Środa. 21 lutego 2018. Imieniny obchodzą Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega.
Historia szkoły PDF Drukuj Email

Powszechną Szkołę Podstawową jednoklasową założono w Ciecierzynie w roku 1916/17. Szkoła ta mieściła się w domu gospodarza pana Kuśpita. Pierwszym nauczycielem , który pracował w tej szkole był pan Waraczewski. W roku szkolnym 1921/22 szkołę przeniesiono do pana Piotra Gromaszka. Szkoła wtedy liczyła już cztery oddziały i nauczano w niej religii, języka polskiego, rachunków, historii, geografii, przyrody, robót ręcznych, robót kobiecych, rysunków i gimnastyki. Do szkoły uczęszczało 116 uczniów, pracowały dwie nauczycielki, a nauka odbywała się na 2 zmiany.

W roku szkolnym 1925/26 szkołę tutejszą ze względu na brak właściwego lokalu przyłączono do szkoły czteroklasowej w Dysie. W roku 1927/28 wydzielono Ciecierzyn w odrębny rejon szkolny i zorganizowano Publiczną Powszechną Szkołę dwuklasową a obowiązki kierownika powierzono pani Annie Pazderskiej. Uczyło się w niej 104 dzieci.
Rok szkolny 1929/30 zapisał się szczególnie w pamięci społeczności szkolnej, gdyż dzieci mogły korzystać z biblioteki szkolnej prowadzonej przez panią kierowniczkę. Zaczęły też oszczędzać swoje pieniądze w Kasie Oszczędności Szkolnych prowadzonej przez panią Teodorowską. Jesienią 1932 roku dzieci spędzały czas w świetlicy szkolnej, a ich ulubione zajęcia to czytanie Płomyka i organizowanie akademii szkolnych.
W roku szkolnym 1934/35 uczęszczało do szkoły 137 uczniów i była to szkoła pięciooddziałowa. Ćwiczenia cielesne 10 minut codziennie prowadzone były oddzielnie dla chłopców i dla dziewcząt.
Do roku 1938/39 szkoła w Ciecierzynie podlegała pod Inspektorat Szkolny w Lublinie zaś z dniem 1 kwietnia 1939 obwód szkolny lubelski zostaje podzielony na 3 mniejsze. Szkoła w Ciecierzynie podporządkowana została Inspektoratowi Szkolnemu w Lubartowie. W roku szkolnym 1939/40 nauka trwała z przerwami gdyż lokal zajęło wojsko. Podczas okupacji wszystkie sprawy załatwiał radca szkolny Arthur Hannemann, pośrednikiem zaś między radcą a nauczycielami był polski inspektor szkolny Jan Strużyński. Nauka w szkole trwała z przerwami, szkoła często zmieniała swoją siedzibę, dzieci uczyły się nawet w stodole. Nauczyciele byli oddelegowywani do prac kontyngentowych, do sporządzania spisu zwierząt i użytków.
W wolnej Polsce nauka odbywała się w jednej sali w budynku p.Pawła Gawrońskiego. W 1944 roku na podstawie aktu Reformy Rolnej wydanej przez PKWN dobra ciecierzyńskie uległy parcelacji, a budynek dworski będący własnością dotychczas Wacława Olgierda Steckiewicza zamieniono na szkołę. W dniu 9 lutego 1945 roku szkoła została przeniesiona do dawnego dworu. Tu sale były obszerne i wygodne. Szkołę otaczał park z mnóstwem drzew i krzewów owocowych.
Od roku 1953/54 szkoła w Ciecierzynie stała się szkołą siedmioklasową z liczbą dzieci 113. Liczba dzieci w obwodzie szkoły była duża, dlatego od dnia 1 września 1957 roku otwarto w Boduszynie filię szkoły w Ciecierzynie. Była to szkoła trójklasowa, która z dniem 1 września 1958 roku stała się placówką samodzielną. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie otoczone były opieką medyczną przez lekarzy ze Szpitala Wojskowego w Lublinie.
Decyzją delegata Biura Projektów budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi w 1963 roku. Na fundamentach uprzedniego pałacu powstał zupełnie nowy, odmienny od poprzedniego w kształcie i wykorzystaniu budynek szkolny. Zlikwidowano duży gazon w północnej części parku, wycięto rosnące tam drzewa sytuując nań boisko sportowe dla potrzeb szkoły.
W roku szkolnym 1965/66 opiekę medyczną nad 221 uczniami sprawował lekarz z miejscowego Ośrodka Zdrowia.16 września 1990 roku dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod nowe skrzydło budynku szkolnego. Prace na budowie postępowały szybko i już we wrześniu 1993 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowych salach lekcyjnych.
Kolejną radosną datą był 12 październik 1996 roku wtedy oddano do użytku zastępczą salę gimnastyczną w budynku Klubu Rolnika Uchwałą Rady Gminy z 1999 roku obwód naszej szkoły został powiększony o obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Swobodzie. Decyzją Rady została też zlikwidowana filialna Szkoła w Elizówce oraz utworzono Gimnazjum Nr 2 w Ciecierzynie. Szkoła w Ciecierzynie otrzymała nazwę Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.
W placówce tej ma swoją siedzibę Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Nr.2 oraz Przedszkole. Pracuje w niej 30 nauczycieli oraz wielu pracowników obsługi (palacze, woźna, sprzątaczki, obsługa kuchni, sekretarka).

W myśl Ustawy o Systemie Oświaty, art.5 organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Niemce

 


Załączniki
Download this file (HISTORIA SZKOŁY.pps)HISTORIA SZKOŁY.pps6265 Kb