Dzisiaj jest Środa. 21 lutego 2018. Imieniny obchodzą Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega.
XIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI JUŻ ZA NAMI... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 stycznia 2018 07:14

XIII Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” Ciecierzyn 2018 za nami…

Rzec można by krótko: „Ach lubelskie, jakie cudne…”, a dowodem potwierdzającym to zdanie były wyśpiewane przez utalentowane dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół  Powiatu Lubelskiego piosenki z repertuaru polskich artystów pochodzących z Lubelszczyzny oraz piosenki tematycznie związane z naszym regionem. Wybór tematyki nawiązywał do obchodów ubiegłorocznego jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Na scenie usłyszeć więc można było m.in. przeboje Budki Suflera, Bajmu, Urszuli, Vox-u, zespołu Bracia, Ani Dąbrowskiej, zespołu Rokiczanka oraz utwory opiewające piękno naszego miasta wojewódzkiego jak chociażby „Przez Krakowskie pobiegniemy”, „Lublin w sercu mym” czy „Piosenka o naszym Lublinie”.

Patronat honorowy nad  festiwalem objęli:

Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski

Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

Paweł Pikula - Starosta Lubelski

Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce

Mieczysław Jurecki - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie „Solo Życia”

Uczestnicy festiwalu – soliści i zespoły – ubiegali się o zajęcie jednego z trzech miejsc oraz wyróżnień i nagród specjalnych premiowanych atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi w trzech kategoriach wiekowych:

  • Edukacja wczesnoszkolna (dzieci 6  – letnie i klasy I - III szkoły podstawowej)
    • Szkoła podstawowa (klasy IV - VI)
    • Klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy II – III Gimnazjum

Prezentacje oceniało profesjonalne jury:

p. Krzysztof Kramek – magister wychowania muzycznego, nauczyciel dyplomowany ze specjalizacją III stopnia z muzyki, instruktor muzyki najwyższej kategorii ,,S", kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie, rzeczoznawca i recenzent podręczników do muzyki, programów nauczania, autor poradników metodycznych dla nauczycieli muzyki, śpiewników, aranżer muzyki ludowej i autor nagrań dla zespołów ludowych w Polsce i za granicą

p. Andrzej Sar - muzyk instrumentalista, wokalista, etnomuzykolog. Główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, współpracownik Teatru Muzycznego, wieloletni juror festiwali dla dzieci i młodzieży

p. Mieczysław Jurecki - muzyk - multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer, członek władz między innymi ZAiKS i  SAWP, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie "Solo Życia". Związany m.in. z takimi zespołami jak „Nurt” czy „Budka Suflera”.

Komisja wyróżniła wielu wykonawców podkreślając wysoki poziom artystyczny prezentacji, a dzięki szczodrobliwości instytucji patronujących i sponsorów indywidualnych wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Podczas festiwalu mieliśmy możliwość obejrzenia i wysłuchania 45 prezentacji  piosenek konkursowych, które wykonali uczniowie reprezentujący następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe (w tym szkoły z oddziałami gimnazjalnymi): Bystrzyca Stara, Dys, Jabłonna, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krężnica Jara, Łuszczów, Nasutów, Niedrzwica Duża, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Zemborzyce Tereszyńskie, Żabia Wola, Ciecierzyn

Przedszkola: Dys, Jakubowice Konińskie, Ciecierzyn

W sumie na festiwalu wystąpiło 98 młodych artystów z 14 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, przygotowanych przez 18 nauczycieli.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że pierwsze sukcesy i pierwsze doświadczenia sceniczne będą inspiracją i motorem do rozwijania Waszych talentów i możliwości!

Rangę XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie” podniosła obecność gości honorowych, a mianowicie:

- Wojewody Lubelskiego – p. dra hab. Przemysława Czarnka

- przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie – p. wizytator Renaty Kwiatek

- przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – p. dra inż. Henryka Smolarza – Dyrektora Regionalnego Biura Energii

- Starosty Lubelskiego – p. Pawła Pikuli oraz Radnych Powiatowych  p. Agnieszki Woźniak – Urban  i p. Zbigniewa Bernata

- Wójta Gminy Niemce – p. Krzysztofa Urbasia i przedstawicieli Gminy Niemce: p. Sławomira Mroczka - Przewodniczącego Rady Gminy,  radnych gminy Niemce: p. Grażyny Gliwki, p. Piotra Pankowskiego, p. Ewy Pitury, p. Marka Podstawki, p. Janusza Prokopiuka, p. Józefa Wysokińskiego

- Dyrektor GOASz w Niemcach – p. Anny Studzińskiej

- p. dra hab. Cezarego Tarachy –  prof. KUL

- Księdza Kanonika Roberta Brzozowskiego - Proboszcza Parafii w Dysie

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach - p. Renaty Antoszek

- Sołtysa  Sołectwa Ciecierzyn - p. Romana Urbasia

- p. Andrzeja Gieroby

- Dyrektorów Szkół – p. Anny Czernickiej – Szpakowskiej, p. Ewy Godlewskiej, p. Barbary Jaszczuk, p. Emilii Kowalskiej, p. Jadwigi Łucki – Drozd,  p. Jolanty Sołtys, p. Jerzego Wójcika,

- Rodziców, Nauczycieli i Uczniów

Organizatorzy serdeczne podziękowania kierują do instytucji i sponsorów indywidualnych, którzy wsparli organizację festiwalu. Są to:

-        Urząd Marszałkowski

-        Starostwo Powiatowe w Lublinie

-        p. Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce

-        p. Mieczysław Jurecki – Stowarzyszenie Na Rzecz wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie „Solo Życia”

-        p. Eugeniusz Woźniak – właściciel Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek’ w Nasutowie

-        p. Tomasz Błaszczyk – właściciel firmy PHU Błaszczyk w Elizówce

-        p. Wiesława Szkutnik - Prezes Zarządu Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach

-        p. Piotr Pankowski

-        p. Bożena i Janusz Prokopiukowie

-        p. Renata i Marek Podstawkowie

-        p. Andrzej Gieroba

-        p. Roman Urbaś

-        p. Elżbieta Caban – Rachwał  - właścicielka Ciastkarni „Elka” w Leonowie

-        p. Stanisława Wójtowicz

-        p. Grzegorz Tymczak

-        p. Dariusz Kwiatosz

-        rodzice uczniów ZPO w Ciecierzynie

Do zobaczenia za rok  -  Urszula Zielonka  i  Jadwiga Kicińska

Zdjęcia z festiwalu będzie można obejrzeć w najbliższych dniach. Zapraszamy.

pfp01pfp02pfp03pfp04pfp05pfp06pfp07pfp08pfp09pfp10pfp11pfp12pfp13pfp14pfp15pfp16pfp17pfp18pfp19pfp20pfp21pfp22pfp23pfp24pfp25pfp26pfp27pfp28pfp29pfp30pfp31pfp32pfp33pfp34pfp35pfp36pfp37pfp38pfp39pfp40pfp41pfp42pfp43pfp44pfp45pfp46pfp47pfp48pfp49pfp50pfp51pfp52pfp53pfp54pfp55pfp56pfp57pfp58pfp59pfp60pfp61pfp62pfp63pfp64pfp66pfp67pfp68pfp69pfp70pfp71pfp72pfp73pfp74pfp75pfp76pfp77pfp78pfp79pfp80pfp81pfp82pfp83pfp84pfp85pfp86pfp87pfp88pfp89pfp90pfp91pfp92pfp93pfp94

Załączniki
Download this file (WYNIKI XIII FESTIWALU.doc)WYNIKI XIII FESTIWALU.doc45 Kb